مشخصات تماس با کارخانه

آدرس کارخانه: اصفهان- شهرک صنعنی فولاد- کارخانه سرور پویان رستاخیز

تلفن کارخانه: ۰۹۱۲۵۰۷۳۲۴۵

مشخصات تماس با دفتر مرکزی

آدرس: اصفهان-بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان-شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان-ساختمان شیخ بهایی واحد ۲۷۲ کد پستی ۸۴۱۵۶۸۲۹۴۳٫

تلفن ما: ۰۹۱۲۵۰۷۳۲۴۵

ایمیل شرکت: info@ferratetechnology.ir